Salvestab polveliigese, Põlvevalu | Põhjused, sümptomid & ravivõimalused - Voltaren

Teie arst võib teie põlvekahjustuse diagnoosimiseks tellida kuvamisteste. Kuidas MCL-i vigastust ravitakse? Uuringu ajal võite tunda põlves valu ja hellust. Lisateavet teema valiku kohta on antud meie varasemas uuringus Äädikat tuleks võtta ainult õuna, teised sordid ei sobi agressiivsuse tõttu.

Haigekassa alustab endoproteesimise raviteekonna visandamist teenusedisaineritega Haigekassa on valinud puusa- ja põlveliigese endoproteesimise järgmiseks raviteekonna arendamise juhtprojektiks ning töötuba on osa projekti ettevalmistamisest.

Salvestab polveliigese

Haigekassa innovatsioonijuhi Kitty Kubo sõnul on inimkesksus ja terviklikud raviteekonnad tervisesüsteemi kõige olulisem arendussuund. Endoproteesimised on üks sagedasemaid plaanilisi lõikuseid.

Salvestab polveliigese

Puusa- ja Salvestab polveliigese endoproteesimisi tehakse Eestis aastas ligi ja see arv kasvab iga aastaga. Haigekassa eriarstiabi osakonna juht Tiina Sats põhjendas endoproteesimise teekonna fookusesse võtmist just võimalusega mõjutada seeläbi paljude inimeste teenuskogemust ja elukvaliteeti.

Murekohad praeguses endproteesimises ulatuvad pikkadest ravijärjekordadest keerulise ravikorralduseni.

Salvestab polveliigese

Eesti Ortopeedia Seltsi presidendi Katre Maasalu hinnangul on endoproteesimine keerulisest raviteekonnast hoolimata üks tõhusamaid protseduure inimese elukvaliteedi parandamisel.

Töötuppa on kutsutud raviteekonna erinevate osapoolte esindajad, kelle ühisest nägemusest ja koordineeritud tegevusest sõltub inimese jaoks teenuste teekond ja ravitulemus. Töötuba viivad läbi teenusedisainerid Eesti Kunstiakadeemia sotsiaalse disaini laborist.

Salvestab polveliigese

Oleme töötoa ettevalmistuseks teinud paarkümmend intervjuud patsientide ja lähedastega ning raviteekonnal nendega kokku puutuvate tervishoiuspetsialistidega. Tänase töötoa tulemuste põhjal töötab haigekassa sügiseks välja endoproteesimise raviteekonna juhtprojekti, mida edaspidi koos partneritega ellu viima hakatakse.

Salvestab polveliigese

Jaluse menüü.