Liigeste sealiha tootlemine,

Ettevõtte hoonekompleksi kohta, olenemata tema tegevusest ja asukohast, peab olema koostatud projektdokumentatsioon, mis koosneb koos kirjeldusega vähemalt: 3. Veterinaararst valdab ja hooldab sellel otstarbel: a lihale tervisemärgi kandmiseks ettenähtud töövahendeid, mida veterinaararst võib assistentidele üle anda üksnes märgistamise ajal ning selleks ettenähtud ajavahemikuks; b vastavalt käesolevale peatükile märgistatud etikette ja pakkematerjali.

Ettevõtetel peavad olema vähemalt: 1. Siiski peavad ettevõtetel olema: Liigeste sealiha tootlemine I peatüki lõike 13 punktides d ja f, II peatüki lõike 14 punktis a ja III peatüki lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel põrandakate, mis on hõlpsasti puhastatav, desinfitseeritav, kõdunemiskindel ning paigaldatud nii, et võimaldada vee äravoolamist, lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul seade, mille abil saab vett kergesti eemaldada, - III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel ja kõdunemiskindel põrandakate; b siledad, vastupidavad, veekindlad seinad, mis on kaetud heleda pestava kattega vähemalt kahe meetri kõrguseni, taparuumides vähemalt kolme meetri kõrguseni; jahutus- või külmruumides ja ladudes peavad seinad olema kaetud vähemalt ladustamise kõrguseni. Seina ja põranda vahelised nurgad peavad olema ümarad või samalaadselt viimistletud, välja arvatud III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumides. Puidust seinte kasutamine III peatüki lõikes 16 osutatud ruumides ei anna alust loa tühistamiseks, tingimusel et ruumid on ehitatud enne 1. Kraanid peavad olema käte abita kasutatavad.

Ettevõtetel peavad olema vähemalt: 1. Siiski peavad ettevõtetel olema: - I peatüki lõike 13 punktides d ja f, II peatüki lõike 14 punktis a ja III peatüki lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel põrandakate, mis on hõlpsasti puhastatav, desinfitseeritav, kõdunemiskindel ning paigaldatud nii, et võimaldada vee äravoolamist, lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul seade, mille abil saab vett kergesti eemaldada, - III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel ja kõdunemiskindel põrandakate; b siledad, vastupidavad, veekindlad seinad, mis on kaetud heleda pestava kattega vähemalt kahe meetri kõrguseni, taparuumides vähemalt kolme meetri kõrguseni; jahutus- või külmruumides ja ladudes peavad seinad olema kaetud vähemalt ladustamise kõrguseni.

  1. Uhise foto poletik
  2. Jelly liigestele - Diagnostika
  3. Chondroitiin Glukosamiin Sere
  4. Kuidas osteokondroosi ja liigesehaiguste korral korralikult riisidieeti järgida Millised toidud välja jätta?

Liigeste sealiha tootlemine Seina ja põranda vahelised nurgad peavad olema ümarad või samalaadselt viimistletud, välja arvatud III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumides. Puidust seinte kasutamine III peatüki lõikes 16 osutatud ruumides ei anna alust loa tühistamiseks, tingimusel et ruumid on ehitatud enne 1.

Kraanid peavad olema käte abita kasutatavad. Käte pesemiseks peab kõnealustel seadmetel olema soe ja külm jooksev vesi või eelnevalt sobiva temperatuurini segatud vesi, puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ning ühekordselt kasutatavad käterätikud; b töövahendite desinfitseerimisseadmed, milles sooja vee temperatuur on vähemalt 82 °C; 3. Puidu kasutamine on keelatud, välja arvatud ruumides, kus Hapu Somacika haiget ainult vastavalt hügieeninõuetele pakitud värsket liha; b korrosioonikindlad vahendid ja seadmed, mis vastavad hügieeninõuetele: - liha käitlemiseks, - lihamahutite ladustamiseks nii, et liha ja mahutid ei puutu vahetult kokku põranda ega seintega; c seadmed liha hügieeniliseks käitlemiseks ja kaitsmiseks peale- ja mahalaadimise ajal; d spetsiaalsed veekindlad mittekorrodeeruvad kaante ja kinnitustega mahutid inimtoiduks kõlbmatu liha jaoks, et vältida kõrvaliste isikute poolt neist asjade eemaldamist, või lukustatav ruum kõnealuse liha ja rupsi jaoks, kui kogused on piisavalt suured, et selline ruum vajalikuks osutub, või kui liha ja rupsi ei viida ära ega hävitata iga tööpäeva lõpus; kui kõnealune liha eemaldatakse torude kaudu, peavad need olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et vältida värske liha saastumisohtu; 5.

Liigeste sealiha tootlemine seadmetel peab olema heitveetorudega ühendatud äravoolusüsteem, mis ei tekita liha saastumisohtu; 6. Tehnilise vee torud peavad olema selgelt eristatud joogiveetorudest; 7.

Veeklosetid ei tohi avaneda Liigeste sealiha tootlemine tööruumidesse. Valamute juures peab olema soe ja külm jooksev vesi või eelnevalt sobiva temperatuurini segatud vesi, käte puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ning ühekordselt kasutatavad käterätikud; valamute kraanid peavad olema kasutatavad käte abita.

31983L0090

Tualettide lähedal peab olema piisav arv kõnealuseid valamuid; Nimetatud koht ja seadmed ei ole kohustuslikud, kui kehtib nõue, et transpordivahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse ametlikult tunnustatud rajatistes. Kõnealuste loomade tapmiseks ettenähtud ruumid ei ole vajalikud tunnustatud ettevõttes, kus liikmesriigi eeskirjad keelavad tappa kõnealuseid loomi samal päeval loomadega, kelle liha on ette nähtud ühendusesiseseks kauplemiseks, või nõuavad, et neid tapetakse Sulges voib haiget liha nende loomade tapmist, kelle liha on ette nähtud ühendusesiseseks kauplemiseks ja et võetakse meetmed kõnealuse liha saastumise vältimiseks.

Lisaks üldnõuetele peavad lihalõikusettevõtetel olema vähemalt: a piisavalt suured jahutus- ja külmruumid liha säilitamiseks ja kui ettevõttes hoitakse pakendatud liha, siis eraldi samasugune ruum pakendatud liha jaoks; b salvestava termomeetri või salvestava teletermomeetriga varustatud ruum lõikamiseks, konditustamiseks ja pakkimiseks; c ruum pakendamiseks, kui ei ole täidetud XI peatüki lõikes 62 sätestatud tingimused; d ruum pakendamis- ja pakkimismaterjalide ladustamiseks.

Lisaks üldnõuetele peavad ladudel, kus ladustatakse värsket liha vastavalt XIII peatüki lõike 65 Liigeste sealiha tootlemine taandele, olema Kuunarnuki uhise ravi valu kodus a piisavalt suured ja hõlpsasti puhastatavad jahutus- ja külmruumid, kus värsket liha on võimalik ladustada lõike 65 esimeses taandes sätestatud temperatuuridel; b salvestav termomeeter või salvestav teletermomeeter kõigis laoruumides.

Lisaks üldnõuetele peavad ladudel, kus ladustatakse värsket liha vastavalt XIII peatüki lõike 65 teisele taandele, olema vähemalt: a piisavalt suured ja hõlpsasti puhastatavad ruumid, kus värsket liha on võimalik ladustada lõike 65 teises taandes sätestatud temperatuuridel; b salvestav termomeeter või salvestav teletermomeeter kõigis laoruumides.

Töötajatelt, ruumidelt ja seadmetelt nõutakse täielikku puhtust: a töötajad peavad kandma eelkõige puhtaid tööriideid ja peakatteid, millel on vajaduse korral kaelakate. Loomade tapmisega tegelevad ja liha töötlevad või käitlevad töötajad peavad käsi pesema ja desinfitseerima mitu korda tööpäeva jooksul ning iga kord, kui tööd jätkatakse.

Isikud, kes on olnud kontaktis haigete loomade või nakatunud lihaga, peavad viivitamata pärast seda hoolikalt pesema oma käsi ja käsivarsi sooja veega ja seejärel neid desinfitseerima.

Tööruumides ja laoruumides on suitsetamine keelatud; b loomade sissepääs ettevõttesse on keelatud, välja arvatud, kui on tegemist tapamajadesse toodavate tapmiseks ettenähtud loomadega ja kõnealuste tapamajade territooriumidel töö otstarbel vajalike loomadega.

Närilisi, putukaid ja teisi kahjureid tuleb korrapäraselt hävitada; c liha töötlemiseks kasutatavad seadmed ja vahendid tuleb Liigeste sealiha tootlemine puhtana ning heas korras.

Seadmeid ja töövahendeid tuleb hoolikalt puhastada ja desinfitseerida mitu korda tööpäeva jooksul, tööpäeva lõpus ning enne uuesti Cream rasva liigestele, kui need on määrdunud.

Liigese töötlemine soolaga - kompressid, sidemed, lahused - Artroos

Ruume, tööriistu ja seadmeid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui üksnes värske liha töötlemiseks. Kõnealust nõuet ei kohaldata III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumides asuvate transpordiseadmete suhtes, kui liha pakendatakse.

Lihalõikamistööriistu tuleb kasutada ainult liha lõikamiseks. Liha ja lihamahutid ei tohi vahetult kokku puutuda põrandaga.

  • Soolasidemed leevendavad edukalt hambavalu ja peavalu.
  • EUR-Lex - L - ET
  • Eeskiri käsitleb inimesele toiduks mõeldud koduloomade veised, sh pühvlid Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed, kabjalisedkütitud või farmis peetud suurte ulukite värske liha käitlemise hügieeninõudeid ettevõttes tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone.

Kõikidel eesmärkidel tuleb kasutada joogivett; erandjuhtudel võib tehnilist vett siiski kasutada auru tekitamiseks, tingimusel et sel eesmärgil paigaldatud torustik välistab kõnealuse vee kasutamise muudel eesmärkidel ning ei tekita värske liha saastumise ohtu. Lisaks võib tehnilist vett erandjuhtudel kasutada külmutusseadmete jahutamiseks. Tehnilise vee torud peavad olema selgelt eristatud joogivee torudest.

Kas on mingeid piiranguid? Aspicil, nagu kõigil toodetel, on mitmeid piiranguid. Jelly on rasvane roog, mis võib keha kahjustada. Esiteks kehtib see südame-veresoonkonna haiguste, maksaprobleemide ja rasvumisega inimeste kohta. Nad ei tohiks kasutada želees lihasluukonna haiguste raviks.

Tööruumide ja värske liha laoruumide põrandaid on keelatud katta saepuru või muude samalaadsete ainetega. Detergente, desinfektsioonivahendeid ja muid samalaadseid aineid tuleb kasutada nii, et need ei avaldaks negatiivset mõju töövahenditele, seadmetele ja värskele lihale.

Pärast kasutamist tuleb asjaomaseid töövahendeid ja seadmeid põhjalikult joogiveega loputada. Liha on keelatud töödelda ja käidelda isikutel, kes võivad seda saastada. Kõik isikud, kes töötavad lihaga, peavad esitama arstitõendi. Sellega tuleb tõendada, et kõnealuseks tööks ei ole takistusi; arstitõendit tuleb uuendada igal aastal ning iga kord, kui riiklik veterinaararst seda nõuab; see peab olema veterinaararstile kättesaadav.

Liigeste töötlemine ja puhastamine riisiga: rahvapärased retseptid koduseks kasutamiseks

Loomad peavad tapamajja saabumise päeval läbi tegema tapaeelse kontrolli. Kontrolli tuleb korrata vahetult enne tapmist, kui loom on ööbinud laudas.

Valust uhise salvi hinda

Riiklik veterinaararst peab teostama tapaeelse kontrolli ametieeskirjade alusel ja sobivas valgustuses. Kontrolliga tuleb kindlaks määrata: a kas loomad põevad inimestele ja loomadele ülekanduvaid haigusi või kas on loomadel esinevate sümptomite või nende üldise seisukorra alusel põhjust arvata, et loomadel võib niisugune haigus olla; b kas Liigeste sealiha tootlemine esineb haiguse või tervisehäire sümptomeid, mille tõttu nende liha võib osutuda inimtoiduks kõlbmatuks; tähelepanu tuleb pöörata ka kõigile loomadel esinevatele tunnustele, mis osutavad, et neile on manustatud farmakoloogilise mõjuga aineid või nad on saanud muid aineid, mis võivad muuta nende liha ohtlikuks inimese tervisele; c kas nad on väsinud, ärritunud või vigastatud.

Loomi ei tohi tappa, kui: a neil esineb lõike 27 punktides a ja b osutatud tunnuseid või sümptomeid; b nad ei ole saanud puhata piisava ajavahemiku jooksul, mis väsinud ja ärritunud loomade puhul ei tohi olla lühem kui 24 tundi, kui riiklik veterinaararst ei ole ühendusesisest kauplemist silmas pidades otsustanud teisiti; c neil on avastatud mis tahes vormis tuberkuloos.

Taparuumidesse toodud tapaloomad tuleb tappa viivitamata ning veretustamine, nülgimine või harjaste eemaldamine, töötlemine ja lahkamine tuleb läbi viia nii, et liha ei saastuks.

Vaikeste liigendite artriit peatub

Veretustamine peab olema täielik; inimtoiduks ettenähtud veri tuleb koguda täiesti puhastesse mahutitesse. Seda ei tohi segada käega, vaid ainult hügieeninõuetele vastavate tööriistadega.

Valutab jalgsi jalgsi

Loomad, välja arvatud sead, tuleb koheselt ja täielikult nülgida. Kui sigu ei nülita, tuleb neilt viivitamata eemaldada harjased, selleks võib kasutada harjaste eemaldamise vahendeid, tingimusel et sead pestakse pärastpoole põhjalikult joogiveega. Lahkamine tuleb teostada viivitamata ja lõpetada hiljemalt 45 minutit pärast uimastamist või rituaalse tapmise puhul pool tundi pärast veretustamist. Kopsud, südame, maksa, neeru, põrna ja keskseinandi võib kas eraldada või jätta need rümba külge oma loomulike ühendustega.

Eraldamise korral tuleb need nummerdada või identifitseerida viisil, mis võimaldab nende määratlemise antud rümba juurde kuuluvaks; sama kehtib ka pea, keele, seedekulgla ja muude looma osade kohta, mida tuleb kontrollida. Eespool nimetatud osad peavad jääma rümba lähedusse kuni kontrolli lõpetamiseni.

Kõikide liikide osas tuleb neerudelt eemaldada rasvkate. Veiste, sigade ja kabjaliste puhul tuleb eemaldada ka neeru ümbritsev kest. Töövahendeid ei tohi jätta liha sisse; keelatud on liha puhastada riide või muude materjalidega pühkimise teel, samuti on keelatud täispuhumine.

Perioodiline valu lihaste ja liigestega

Organi täispuhumine on siiski lubatud rituaalsel eesmärgil, tingimusel et õhuga täidetud organ eemaldatakse ühendusesisesest kauplemisest.

Üle nelja nädala vanuste kabjaliste ja sigade rümbad ja üle kuue nädala vanuste veiste rümbad tuleb esitada kontrollimiseks piki selgroogu poolrümpadeks lõigatult.

Kui see on kontrollimise otstarbel vajalik, võib riiklik veterinaararst nõuda iga pea või rümba pikisuunalist lahtilõikamist. Enne kontrolli läbiviimist ei tohi rümpa tükeldada ja tapetud looma muid osi eemaldada ega töödelda.

Liigese töötlemine soolaga - kompressid, sidemed, lahused

Arestitud või konfiskeeritud liha, maod, sooled ja toiduks kõlbmatud kõrvalsaadused tuleb võimalikult kiiresti viia spetsiaalsetesse ruumidesse. Kui mitme looma veri ja rups on enne tapajärgse kontrolli teostamist kogutud ühte mahutisse, tuleb juhul, kui ühe asjaomase looma liha tunnistatakse inimtoiduks kõlbmatuks, jätta ühendusesisesest kaubandusest välja kogu mahuti sisu.

Kõiki looma osasid, sealhulgas verd, tuleb kontrollida kohe Liigeste sealiha tootlemine tapmist, et kinnitada kõnealuse liha kõlblikkust inimtoiduks. Tapajärgne kontroll peab hõlmama: a tapetud looma visuaalset kontrolli, eelkõige punktis b osutatud organite kontrolli; b teatud organite, eelkõige kopsude, maksa, põrna, keele ja teatud lümfisõlmede komplemist ning sõltuvalt riikliku veterinaararsti poolt tehtud järeldustest emaka ja udara komplemist; c teatud organite ja lümfisõlmede lahtilõikamist; kui teatud organite visuaalne kontroll või komplemine näitab, et loomal on kahjustused, mis võivad saastada rümpa, seadmeid, töötajaid või tööruume, siis ei tohi neid organeid lahti lõigata taparuumis ega muudes ettevõtte ruumides, kus on värske liha saastumise oht; d kõrvalekallete uurimist konsistentsi, värvuse, lõhna ja, kui vajalik, maitse osas; e vajadusel laboratoorseid teste, eelkõige artikli 4 lõike Liigeste sealiha tootlemine punktis b osutatud ainete osas.

Liigese töötlemine soolaga - kompressid, sidemed, lahused - Lülisammas

Riiklik veterinaararst peab eriti uurima: a vere värvi, Liigeste sealiha tootlemine hüübimisomadusi ja võimalike võõrkehade esinemist veres; b pea- kõri- neelutaguseid, ülalõuaaluseid ja kõrvallümfisõlmi Lnn.

Veiste Liigeste sealiha tootlemine sigade puhul tuleb mandlid pärast kontrollimist eemaldada; c kopse, hingetoru, söögitoru ja bronhiaal- ja keskseinandi lümfisõlmi Lnn. Eespool osutatud lümfisõlmedele tuleb süstemaatiliselt teha mitu sisselõiget ja viia läbi visuaalne kontroll.

Kahtluse korral tuleb samal viisil teha sisselõige ka järgmistele lümfisõlmedele: kaela pindmised, abaluu eessed Lnn. Lammaste ja kitsede puhul on südame avamine, keele vabastamine, kopsude ja bronhide sisselõiked ja lümfisõlmede sisselõiked vajalikud ainult kahtluse korral, kuid kõnealused organid ja lümfisõlmed tuleb läbi uurida. Sigade puhul on pea lümfisõlmede, välja arvatud ülalõuaaluse lümfisõlme, sisselõiked ning kopsude ja seedekulgla lümfisõlmede ning neeru lümfisõlmede sisselõiked vajalikud ainult kahtluse korral, kuid kõnealused organid ja lümfisõlmed tuleb läbi uurida.

Punktis c ettenähtud kopsude sisselõige ei ole vajalik, kui kopse ei kasutata inimtoiduks. Lisaks peab riiklik veterinaararst süstemaatiliselt läbi viima: A. Veiste, lammaste ja kitsede puhul maksakaantõve uuringu maksa maopoolsele pinnale sisselõike tegemise teel, et uurida sapiteid, ja veiste puhul sügava sisselõike tegemise teel lobus caudatuse tüvele.

Kabjaliste puhul malleuse uuringu hingetoru, kõri, ninaõõnte, põsekoobaste ja nende kõrvalurgete limaskestade põhjaliku läbivaatuse teel pärast pea pikuti läbilõikamist ja ninavaheseina eemaldamist. Kõnealuse läbivaatuse võib siiski asendada alternatiivsete läbivaatustega artiklis 16 ettenähtud korras. Värsket sealiha, mis sisaldab skeletilihaseid vöötlihaskudetuleb uurida trihhinoosi suhtes riikliku veterinaararsti järelevalve all ja vastutusel.

Jelly liigestele

Kõnealune uuring tuleb viia läbi vastavalt teaduslikult tunnustatud tõestatud meetoditele, eelkõige vastavalt ühenduse direktiivides või muudes rahvusvahelistes standardites sätestatud meetoditele. Veroshpironi valu liigestes avaldab standardmeetodi Euroopa Ühenduste Teatajas. Artikli 3 lõike 1 punktis A osutatud tükkidest väiksemateks tükkideks lõikamine või konditustamine on lubatud ainult lihalõikusettevõtetes.

Taotlus artriidi kaes

Ettevõtte käitaja või tema esindaja peab hõlbustama ettevõtte järelevalvet, eriti kõiki vajalikuks peetavaid käitlemisi ning andma järelevalveteenistuse käsutusse vajalikud vahendid; eelkõige peab ta suutma taotluse korral teatada järelevalve eest vastutavale riiklikule veterinaararstile, kust tema lihalõikusettevõttesse toodud liha pärit on. Artikli 3 lõike 1 punkti B alapunkti b nõuetele mittevastavat liha tohib viia tunnustatud lihalõikusettevõtetesse vaid juhul, kui see paigutatakse spetsiaalsesse lattu; see tuleb lõigata mujal või muul ajal kui kõnealustele Liigeste sealiha tootlemine vastav liha.

Riiklikul veterinaararstil peab igal ajal olema juurdepääs kõikidele laoruumidele ja tööruumidele, et Liigeste sealiha tootlemine range kinnipidamine eespool nimetatud sätetest. Kohe pärast lõikamist ja vajadusel pärast pakendamist tuleb liha viia II peatüki lõike 14 punktis a osutatud asjaomasesse ruumi. Sellisel juhul tuleb liha viia taparuumidest otse lõikamisruumi.

Lisaks peavad taparuumid ja lõikamisruum asuma samas hoonetekompleksis Liigeste sealiha tootlemine üksteisele piisavalt lähestikku, et toimetada liha taparuumist lõikamisruumi ühe toiminguna ja viivitamata pärast lõikamisruumi viimist lahti lõigata.

Kohe pärast lõikamist ja vajadusel pärast pakendamist tuleb liha viia asjakohasesse jahutusruumi. Luukillud ja vereklombid tuleb eemaldada.

Tükeldatud ja inimtoiduks kõlbmatu liha tuleb koguda pärast lõikamist lõike 4 punktis d osutatud ruumidesse. Tunnustatud lihalõikusettevõtted ja tunnustatud külmhooned peavad olema riikliku veterinaararsti järelevalve all. Riiklikku veterinaararsti tuleb teavitada õigeaegselt enne ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud liha tükeldamist. Riikliku veterinaararsti järelevalve peab hõlmama järgmisi kohustusi: - järelevalve värske liha sissetoomise ja väljaviimise üle, - lõikes 46 osutatud ettevõtetes hoitava ja ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud värske liha kontroll, - ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud värske liha kontroll enne lõikamist ja väljaviimisel lõikes 46 osutatud ettevõtetest, - artikli 3 lõike 1 punkti A alapunktis f ja X peatüki Liigeste sealiha tootlemine 54 sätestatud dokumentide koostamine ja väljaandmine, - tööruumide, -seadmete ja -vahendite puhtuse kontroll vastavalt IV peatüki sätetele, samuti töötajate hügieeni, sealhulgas nende riiete kontroll, - kõik proovivõtud, mis on vajalikud laboratoorsete testide jaoks, näiteks kahjulike bakterite, lisandite või muude keelatud keemiliste ainete olemasolu kindlakstegemiseks.

Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.

Kõnealuste testide tulemused tuleb registreerida, - muud kontrolliprotseduurid, mida veterinaararst peab vajalikuks, et tagada käesoleva direktiivi järgimine. Tervisemärgiga varustamine peab toimuma riikliku veterinaararsti vastutusel. Veterinaararst valdab Liigeste sealiha tootlemine hooldab sellel otstarbel: a lihale tervisemärgi kandmiseks ettenähtud töövahendeid, mida veterinaararst võib assistentidele üle anda üksnes märgistamise ajal ning selleks ettenähtud ajavahemikuks; b vastavalt käesolevale peatükile märgistatud etikette ja pakkematerjali.

Etiketid ja pakkematerjal antakse assistentidele nende kasutamise ajaks ja nõutavas koguses. Tähed peavad olema vähemalt 0,8 cm kõrgused ja numbrid vähemalt 1 cm kõrgused.

Lisaks võib tervisemärgil olla märge liha Liigeste sealiha tootlemine riikliku veterinaararsti kohta. Rümbad tuleb märgistada kas värvi- või põletustempliga vastavalt lõikele - üle 65 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul tuleb märgistada mõlemad poolrümbad vähemalt järgmistes kohtades: reite välispinnal, niuetel, seljal, rinnal ja õlal, - muud rümbad tuleb märgistada vähemalt neljas kohas, nimelt õlgadel ja reite välispindadel.

Veiste, sigade ja kabjaliste maks tuleb märgistada põletustempliga vastavalt lõikele Kogu muu rups, kui see ei ole pakitud või pakendatud vastavalt lõigetele 54 ja 55, tuleb märgistada värvi- või põletustempliga vastavalt lõikele Lihalõikusettevõtetes ametlikult märgistatud rümpadest lõigatud jaotustükid tuleb juhul, kui need ei ole pakitud või pakendatud, märgistada värvi- või põletustempliga vastavalt lõikele Pakend peab alati olema märgistatud vastavalt lõikele Liigeste sealiha tootlemine