Haiguste ravi valismaal valismaal

Eratervishoiuteenused Erakliinikute kontakte leiad näiteks internetist. Eesti on mitme lähiriigiga sõlminud kahepoolsed sotsiaalkindlustuslepinguid, mille alusel reisivaid eestimaalasi koheldakse analoogselt selle riigi kodanikega.

Ülejäänud riikides üksikutel kordadel.

Tugev valu liigestes ja lihastes

Haigekassa tegi tagasimakseid 80 juhul, kokku summas06 eurot. Need 80 isikut olid ise oma ravi eest tasunud kokku eurot, seega saadi tagasi umbes 20 protsenti tehtud kulutustest.

  • Eesti riigi infoportaal | meiestuudio.ee
  • Tervishoiuteenused Soomes - InfoFinland
  • Plaaniline ravi välisriigis | Eesti Haigekassa
  • Asd3 liigeste raviks
  • Tooriistad liigeste soojendamiseks
  • Kui palju hüvitas haigekassa välismaal saadud ravi? - Tervis

Selleks, et vajadusel loetletud riikides vältimatut meditsiinilist abi saada, peab reisile kaasa võtma ja sealsele raviasutusele esitama mõned vajalikud dokumendid vt tabel. Mõnes riigis tuleb lisaks ravile maksta ka visiiditasu ja haiglas oldud päevade eest n-ö päevaraha.

Maitsetaimede liigeste poletiku ravi

Näiteks Soomes tuleb haigel ise maksta arsti visiiditasu, keskmiselt marka korra eest. En-ne reisile minekut tuleks kindlasti end kurssi viia reisi sihtkohamaa meditsiinikorraldusega ja varuda veidi raha ka võimalikeks ravikuludeks.

Haigekassa on mõlemal juhul rahastaja. Tegemist on meie kõigi rahaga ning selle jagamisel saab lähtuda vaid õiguslikult seadustes sätestatud põhimõtteist. Reeglina on inimestel vaja reisile minnes muretseda ise endale tervisekindlustus õnnetusjuhtumi või haiguse vastu. Arstiabi teistest riikidest tulnud inimestele on enamikes maades tasuline ning kindlustus on hea kaitse võimalike suurte rahaliste väljaminekute vastu.

Juhul, kui inimene on haigestunud Eestis ja tema haiguse kulgemises tekib olukord, kus edasine ravi Eestis ei ole võimalik, kerkib väga sageli päevakorrale küsimus abi saamisest välismaal. Selliseid olukordi reguleerib sotsiaalministri määrus, milles määratakse ära kord, kuidas tuleb toimida, et inimene saaks abi ning ka haigekassa ilma seadustega pahuksisse minemata saaks finantseerida välismaal osutatud raviteenuste eest.

Erandkorras välisriiki suunamise taotlemiseks tuleb Eesti Haigekassale esitada järgmised dokumendid: ravivajaja taotlus võib esitada ka ravivajaja perekonnaliige või hooldaja-eestkostja ;raviarsti suunamine koos väljavõttega haigusloost peab sisaldama ülevaadet senisest ravist ja ravivajaduse põhjendust;Eesti erialaarstide konsiiliumi otsus.

Erialaarstid otsustavad, kas soovitud ravi on patsiendile näidustatud ja põhjendatud, kas Eestis puudub võimalus raviks ja millise välisriigi asutuses on soovitav patsienti ravida;välisriigi raviasutuse hinnang ravi vajalikkuse, võimalikkuse, loodetavate tulemuste ja ravi eeldatava maksumuse kohta. Paraku ei andnud ravi tulemusi ja laps suri.

Teiste liigeste esmane artroos

Tegemist oli Haigekassa pressiesindaja Anne Osveti sõnul on inimeste välisriiki ravile saatmise põhjused erinevad. Enamasti tulevad kõne alla lähiriigid – Soome, Rootsi, aga ka Suurbritannia ja kasvava trendina venelaste seas Venemaa.

  • Üle poolesaja Eesti haige sai mullu välismaal ravi | Praxis
  • Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.
  • Ola liigeste raviks
  • Heaven Gel hobused