HIP-liite ravi ja anesteesia

Veendumaks, et anesteesia ei põhjusta kutsika tervisele käegakatsutavat kahju, peate kõigepealt läbima kardioloogi uuringu ja võtma vere biokeemilise koostise analüüsi. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid. Vajadusel võib kirurg kasutada pindala puhastamiseks steriilset vedelikku ja seejärel välja tõmbama põrnatõbi. Hepariini efekti monitoorimiseks on kasutatav aktiveeritud partsiaalne tromboplastiini aeg APTT , mis on terapeutilise efekti saavutamisel korda pikenenud. Operatsiooni ajal eemaldatakse reieluu pea. Sellelt saadud pilt edastatakse arvutiekraanile, nii et näete kõiki liigese konstruktsioonilisi omadusi.

Epiduraalkateetri eemaldamisel on risk spinaalhematoomi tekkeks võrdne riskiga epiduraalkateetri asetamisel [9]. Eestis puudusid ühtsed seisukohad tsentraalse regionaalse anesteesia teostamiseks hüübimist mõjutava ravi foonil.

  1. regionaalanesteesia ja antikoagulatsioon - Eesti Anestesioloogide
  2. Omandatud, tavaliselt seotud trauma posttraumaatiliserasvumise või ainevahetushäiretega.

Sellest tulenevalt moodustas Eesti Anestesioloogide Selts töörühma, et koostada vastav ravijuhis. Tegemist on preventsiooni juhisega, mis kirjeldab kokkuvõtlikult riski ja oodatavat kasu ning teeb konsensuslikud soovitused.

Euroopa Anestesioloogide Selts avaldas analoogilise ravijuhise aastal [10]. Soovituste tugevuse gradatsioon ja tõenduspõhisuse tase on toodud tabelis 1 [11].

Mathys most reliable Hip implants

Soovituste klassid ja tõenduspõhisuse tase. Soovituste klassid Klass I Tõestatud kasu või üldlevinud seisukoht, et ravi on kasulik. Klass II Andmed ravi kasulikkuse kohta on vasturääkivad.

JNO Live - February 25, 2019

Tulenevalt spinaalhematoomi väga madalast esinemissagedusest ei tugine HIP-liite ravi ja anesteesia randomiseeritud HIP-liite ravi ja anesteesia, vaid pigem juhukirjeldustele, retrospektiivsetele analüüsidele ja ekspertarvamustele.

Ekspertide arvamused baseeruvad preparaatide farmakokineetikal. Sellest tulenevalt on levinud seisukoht, et antitrombootiliste ravimite kasutamisel peab jääma 2 kaks eliminatsiooni-poolestusaega viimase manustamise ja regionaalanesteesia protseduuri vahele [12].

Spinaalhematoom: määratlus ja tekkerisk Spinaalhematoomiks loetakse sümptomaatilist veritsust seljaaju piires. Spinaalhematoom võib tekkida kolmes erinevas kihis: epiduraalses, subduraalses või subarahnoidaalses.

HIP-liite ravi ja anesteesia Kuunarliini narvi rikkumise ravi

Käesolevas juhendis ei tehta vahet lokalisatsioonidel ja kasutatakse ühist terminit spinaalhematoom SH. SH võib tekkida ka spontaanselt 5 ilma tsentraalse regionaalse blokaadita.

SH-i absoluutne risk tromboosi profülaktika tingimustes ei ole teada ja juhtumid pärast tsentraalset regionaalset blokaadi on niivõrd harvad, et neid ei ole võimalik uurida randomiseeritult. Retrospektiivsetele ülevaadetele tuginedes võib ütelda, et risk on seniarvatust kõrgem [13 — 19]. USA-s on enokspariini manustamine süvaveenitromboosi profülaktikaks annuses 30 mg 2 kaks korda päevas tekitanud SH-de sageduse ohtliku tõusu. Retrospektiivse analüüsi tulemusel hinnati SH-i sageduseks peale spinaalanesteesiatpeale epiduraalanesteesiat ilma kateetri asetamiseta ja peale epiduraalkateetri asetamist [13].

Apenditsiit ja apendektoomia enne operatsiooni, operatsiooni ajal ja pärast

Ulatuslikus kirjanduse ülevaates aastatest on kirjeldatud 61 SH-i juhtu, mis olid seotud spinaal- ja epiduraalanesteesiaga. Spinaalanesteesia teostati l haigel, ülejäänud l haigel kasutati epiduraalanesteesiat, millistest omakorda l juhul kasutati epiduraalkateetrit.

Üheksal haigel eemaldati kateeter ravidoosis heparinisatsiooni foonil. Euroopas on enim levinud venoosse tromboosi profülaktiline ravi 40 mg enoksapriiniga üks kord päevas nahaalusi, mis põhjustab vähem hemorraagilisi tüsistusi kui USA praktikas.

Rootsis aastatel läbiviidud regionaalanesteesiate retrospektiivne analüüs näitas, et SH-i sagedus oli pärast spinaalanesteesiat ja epiduraalanesteesiat Sünnitusabis oli SH-i sagedus ja vanematel naistel põlveliigese endoproteesimise puhul SH-i riskifaktoriteks olid naissugu 24 patsientijuhiste puudumine, antitrombootiliste ravimite kasutamine ja raskendatud punktsioon [14].

HIP-liite ravi ja anesteesia Kuidas ravida kuunarnukiga valu raskuse tostmisel

Erinevate maade- retrospektiivsed analüüsid on näidanud, et SHi sagedus varieerub kuni []. Ühes uuringus on näidatud, et lumbaalpiirkonna epiduraalanesteesia korral on risk SH-i tekkeks suurem võrrelduna torakaalpiirkonna epiduraalanesteesiaga Polve valutab ulevalt. SH-i kahtluse korral tuleb toimida järgnevalt: - Koheselt teostada MRI kui kõige tundlikum diagnostiline meetod.

Alternatiivina tulevad arvesse CT-uuring ja müelograafia.

regionaalanesteesia ja antikoagulatsioon - Eesti Anestesioloogide ...

Ajaintervall sümptoomide tekkest, kuni laminektoomiani peab olema võimalikult minimaalne ja mitte ületama tundi [18, 20] SH-i tekkeriski vähendamiseks soovitatakse: - Jälgida patsienti motoorse blokaadi tekkimise suhtes regulaarselt epiduralanalgeesia käigus ja 24 tundi pärast kateetri eemaldamist II C - Informeerida patsienti, kui tähtis on teada anda nõrkusest jalgades, seljavalust ja tundlikkuse kadumisest perineumil I B 7 - Epiduraal- ja spinaalkateetritesse kasutada lahuseid minimaalse võimaliku lokaalanesteetikumi kontsentratsiooniga.

Kombinatsioon opioididega vähendab lokaalanesteetikumi vajadust ja seega kõrvalmõjude intensiivsust, mis omakorda kergendab SH-i varast diagnostikat II C 4.

Fraktsioneerimata hepariin Fraktsioneerimata hepariin inhibeerib võrdselt faktoreid IIa ja Xa. Sellise varieeruvuse tõttu soovitatakse käesolevaga analoogilises Skandinaavia Ravijuhises venoosse trombembolismi profülaktikas fraktsioneerimata hepariini kasutamisest loobuda.

Intravenoossel manustamisel saabub toime koheselt ja poolestusaeg on tundi sõltuvalt annusest. Hepariini efekti monitoorimiseks on kasutatav aktiveeritud partsiaalne tromboplastiini aeg APTTmis on terapeutilise efekti saavutamisel korda pikenenud.

HIP-liite ravi ja anesteesia Arthroosi naljade ulevaatuste ravi

Fraktsioneerimata hepariini eeliseks on antagonisti olemasolu. Pikemaajalisel kasutamisel rohkem kui 5 päeva võib fraktsioneerimata hepariin põhjustada trombotsütopeeniat [24]. SH-i riskifaktorid seoses regionaalanesteesia teostamisega hepariinravi foonil.

HIP-liite ravi ja anesteesia Folk oiguskaitsevahendeid kate liigestest

Kuni ndate aastate alguseni kasutati rutiinselt subarahnoidaalset punktsiooni kompuutertomograafia asemelet otsustada peaaju insuldiga haigete hepariinravi näidustuse üle. Spinaalpunktsiooni abil uuritud ja hiljem hepariiniga ravitud haigetest kirjeldati SH-i 7-l juhul st [25].

Valulik haletsus - koerte düsplaasia: mis see on, põhjused, sümptomid ja ravi

Toodi esile 3 põhilist faktorit, mis suurendasid hematoomi tekke riski: a lumbaalpunktsiooni ja hepariini manustamise vaheline intervall lühem kui 60 min; b traumaatiline lumbaalpunktsioon; c samaaegne 8 antiagregantide kasutamine.

Eelpool nimetatud riskifaktorid on leidnud kinnitust ka suuremates juhukirjelduste ülevaadetes [26, 27, 28], kus kirjeldatakse SH-de esinemist seoses regionaalanesteesiaga fraktsioneerimata hepariinravi foonil. Alljärgnevas tabelis tabel 2 kirjeldatakse SH-i eeldatavat tekkesagedust erinevate riskifaktorite esinemisel [26]. Tabel 2. Spinaalhematoomi tekke suhteline risk tsentraalsete blokaadide puhul [26].