Jatkab parast tood

Aktiivselt erialast tööd otsib 11 protsenti inimestes, oma praegusest positsioonist madalamat tööd 13 protsenti. Politsei- ja piirivalveamet määras rahvusooper Estonia endisele direktorile Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest rahatrahvi. Ettekande ajal meenutas ta, et on kaalust alla võtnud, kuid tundis end nüüd tervemana.

Teemad "Näeme hüppelist külastatavuse kasvu CV. Tööandjad on taas laiema kandidaatide valiku ees, mistõttu muutuvad tööotsijad kindlasti töökohti valides paindlikumaks.

  • Nintendo boss Satoru Iwata jätkab pärast operatsiooni regulaarset tööd.
  • Liigeste Scarlatina ravi

Varasemast olulisemaks saab tööotsijate toetamine, kuidas end tööturul nähtavaks teha," rääkis CV-Online värbamis- ja teenindusjuht Maris Viires.

Paljud ettevõtted jätkavad ka pärast eriolukorra lõppu tööd distantsilt, samuti on nii mõneski firmas muutunud tööaeg ja -roll, vahendas BNS CV-Online Estonia korraldatud küsitlust.

Uuring: paljud ettevõtted jätkavad tööd distantsilt

Küsitlusest selgus, et 18 protsenti ettevõtetest jätkavad endiselt tööd tervenist ning 26 protsenti osaliselt distantsilt. Distantsilt töötamist võimaldab töö iseloom ja ettevõtte kultuur.

Teemad "Näeme hüppelist külastatavuse kasvu CV. Tööandjad on taas laiema kandidaatide valiku ees, mistõttu muutuvad tööotsijad kindlasti töökohti valides paindlikumaks. Varasemast olulisemaks saab tööotsijate toetamine, kuidas end tööturul nähtavaks teha," rääkis CV-Online värbamis- ja teenindusjuht Maris Viires.

Kaugtööd pole võimaldatud 38 protsenti inimestele ja seda peamiselt valdkonna Jatkab parast tood või töö iseloomu tõttu. Küsitlusest selgus, kui palju on muutunud tööaeg ja roll.

Jatkab parast tood

Selgus, et 61 protsenti inimestest on tööroll pärast koroonakriisi jäänud samaks, kuid 13 protsenti on kaotanud töö. Töömahu vähenemist Lihase polved 11 protsenti ja suurenemist viis protsenti. Töötasu on jäänud samaks 53 protsendil inimestest ja enim on seda toonud välja inimesed, kes töötavad avalikus sektoris, hariduses, kuid osaliselt ka tootmisvaldkonnas.

Jatkab parast tood

Küsitlus andis kinnitust, et palga vähendamise tõttu vaatab uue töökoha otsingul ringi vaid 26 protsenti inimestest. Oma tavapärasest positsioonist madalamale positsioonile on kandideerinud 17 protsenti inimestest, sest pole leidnud endale sobivaid tööpakkumisi või on konkurents olnud liiga suur olemasolevale positsioonile.

Parvlaev Regula jätkab Saaremaa Laevakompanii opereerimise all tööd ka pärast laeva müüki

Varasemast olulisemaks saab tööotsijate toetamine, kuidas end tööturul nähtavaks teha sobivatele tööandjatele ning CV-de uuendamine, mis unarusse on vajunud tuleks kindlasti nüüd ette võtta," kommenteeris küsitluse tulemusi Viires.

Tööandjate hirm, et inimesed hakkava nüüd aktiivselt kandideerima, on igati õigustatud, sest küsitluse tulemustest selgus, et tööd ei otsi praegu 36 protsenti inimestest, ülejäänud 64 Jatkab parast tood vaatavad aga turul ringi.

Aktiivselt erialast tööd otsib 11 protsenti inimestes, oma praegusest positsioonist madalamat tööd 13 protsenti. Vahetevahel vaatab erialaseid tööpakkumisi 26 ja oma positsioonist madalaimaid pakkumisi 14 protsenti.

Jatkab parast tood

Vastajad tõid esile, et pärast kriisi on nende arust inimesed muutunud ettevaatlikumaks, kohati närvilisemaks. Valitseb palju teadmatust ja sellega tuleb osata kohaneda.

Jatkab parast tood

Mitmed tõid esile, et praegune töökorraldus on märgatavalt meeldivam oma paindlikkuse tõttu. Harjumatu on endiselt vähene suhtlus, mis kaugtöö puhul on liikunud pigem ekraanidesse. CV-Online Estonia viis uuringu läbi