Ravi nupust,

Algselt ei piiratud otsingul uuringukavandit, kuid eelistati juhuslikustatud võrdlusrühmaga uuringuid. Parlamendis Liikmeteks olid asjakohaste kutsealade, patsientide ja Eesti Haigekassa esindajad. Patsiendid vajaksid ettepaneku kohaselt mitmetel juhtudel eelluba, kui nad soovivad, et hüvitataks teises liikmesriigis saadud haiglaravi kulud.

Ravi nupust

JAANUAR Patsientide õigus saada ravi välismaal Patsiendi õigused piiriüleses tervishoius peaksid varsti saama selgemaks, sest saadikud ja nõukogu jõudsid vahetult enne jõule selles küsimuses esialgsele kokkuleppele. Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed õigusakti ettepanekut, mis hõlmab põhilisi korralduslikke aspekte, sh lubade ning hüvitistega seonduvat.

Piiriülesed tervishoiuteenused puudutavad neid patsiente, kes soovivad saada ravi teises liikmesriigis, nt väga pika ravijärjekorra või ravivõimaluste puudumise tõttu nende oma koduriigis.

Ravi nupust

Õigusakti ettepanek täpsustab, kuidas ja millistel tingimustel hüvitatakse patsiendile teises liikmesriigis saadud raviteenuste kulud. Ettepanek võtab arvesse Euroopa Kohtu otsuseid, mis on rõhutanud patsientide õigusi, ent samas püütakse tagada liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide stabiilsus.

Patsiendid vajaksid ettepaneku kohaselt mitmetel juhtudel eelluba, kui nad soovivad, et hüvitataks teises liikmesriigis saadud haiglaravi kulud.

Ravi nupust

Ravi nupust raportööri Françoise Grossetête'i EPP, Prantsusmaa ja teiste saadikute nõudmisel tuleb hüvitamisest keeldumist põhjendada ning võimalike põhjenduste nimekiri peab olema ammendav. Arutelu: teisipäev,